+86-21-58386189, 58386176

آنچه برای گانز دستگاه مورد استفاده قرار گرفت